Labyrint

Bærum Kulturhus 4. mai til 22. juni 2012.


Bærum Kulturhus 4. mai til 22. juni 2012. 

Åpning av utstillingen blir fredag 4. mai kl. 17.30. 


Utstillingen er et samarbeid med Akershus Kunstsenter ved kurator Monica Holmen. Akershus Kunstsenter står for gjennomføring av utstillingen på vegne av Bærum Kulturhus. Utstillingen er juryert, og i jury sitter Monica Holmen fra Akershus Kunstsenter, og  BKiBs eksterne jurymedlem er billedkunstner

 Pernille Rosfjord .


Deltagende  kunstnere  er:


Marianne  Broch

Pippip  Ferner

Tone  Hagen

Ellen  Holtskog

Hilde  Irene  Knutsen

Line  Schjølberg

Eline  Smith

Lise  Wulff


Pressemelding av Monica Holmen:


Labyrint: et system av kompliserte ganger som er konstruert for å forvirre den som befinner seg i den. Labyrintens natur er å være et forvirrende nettverk med kom pliserte passasjer og tunneler hvor det er lett å gå seg bort.

Å være i en labyrint kan oppleves som å være i ingenmannsland. I en labyrint eksisterer ikke et fast, bestemt punkt, det er intet sentrum og ingen periferi. Alt er ustabilt og flytende. Labyrinten er en metafor for det utenfor og det innenfor, det ukjente, for oss og andre. Den kan også være en metafor for forskjellene mellom kulturer, mellom forskjellige språk, mellom fortid og nåtid, mellom her og der. 
Åtte kunstnere representerer like mange innfallsvinkler og oppfattelser av begrepet labyrint uttrykt gjennom ti svært forskjellige verk. Mens noen har latt seg inspirere av en film ved samme navn, har andre reflektert mer over det labyrintiske preget livet noen ganger kan synes å ha. Labyrintiske materialer har vært gjenstand for utforskning. Noen verk er subtile i sin tolkning av begrepet labyrint, andre er bent ut eksplisitte. 

Blant de ulike verkene vil man få oppleve skulpturale og organiske veggarbeider i cellulose til strenge, fotografiske uttrykk. Assosiasjoner til mer organiske labyrintiske systemer er visualisert i flere arbeider. Ulike materialer utforskes i flere arbeider, hvor referansene til utstillingens tema er svært subtile. Andre igjen forholder seg svært eksplisitt til tema. Film har inspirert noen, mens selve utstillingslokalet har trigget andre. 

Det som samler utstillingen er en underliggende utforskning av og fremstilling av en idé om noe labyrintisk


http://www.baerumkulturhus.no/arrangement/704.


Kurator Monica Holmen åpner utstillingen 4.mai 2012

Marianne Broch

Tone Hagen: "Uendelige spor"

Hilde Irene Knutsen: Labyrint II og III

Pippip Ferner

Ellen Holtskog: "Octopus"

Line Schjølberg

Eline Smith: "Get lost"

Lise Wulff: "Labyrint" (detalj)

Lise Wulff

Line Schjølberg

Lise Wulff Alison Leggat og Gerd Bjerkfelt

Jurymedlem og billedkunstner Pernille Rosfjord

Helena Myklestu til venstre og kurator Monica Holmen til høyre